Presupuesto

Jordi Serrallonga

vídeo

Jordi Serrallonga

250+iva

Mitja jornada (2-3h) 15 de març

gravació pròleg amb microfonia

opció a dues càmeres

edició bàsica.