Presupuesto

UAY EVENTOS Y COMUNICACIÓN S.L

reportatge de foto

UAY EVENTOS Y COMUNICACIÓN S.L

1100+iva

dimarts 13:
– 8h a 18h reportatge de fotografia dels espais, reunions, poersones assistents i desenvolupament de la jornada.

– 20h a 21h reportatge del sopar

dimecres 14:

– 8h a 18h reportatge de fotografia dels espais, reunions, poersones assistents i desenvolupament de la jornada.

edició dels dos dies.